Ontstaan

Kort overzicht van de geschiedenis van de Marinekalender Verleden en Heden

 

Toen in 2007 Uitgeverij Van Wijnen in Franeker besloot met de uitgave van hun marinekalender op groot formaat te stoppen heb ik als eigenaar van een uitgeverij en hoofdredacteur van het tijdschrift VastWerken van de AVOM, de Algemene Vereniging van Oud-Militairen van de Koninklijke Marine, besloten de kalender in wat kleiner formaat voort te zetten onder de naam ‘Marinekalender voor Verleden en Heden’.

Met van Wijnen is een overeenkomst gesloten dat zij voor hun ‘oude’ abonnees een vast aantal kalender afnam en ook daarvan verzending etc. verzorgden. In 2015 is dat overgenomen door Boekhandel Riemer in Groningen.

 

Door mijn werk als hoofdredacteur had ik o.a. contact voor beeldmateriaal voor de kalender met Ad de Kruijf in Hilversum, die heel veel foto’s van schepen had en door zijn langdurige dienst bij de KM ook veel kennis bezat. Samen hebben wij steeds de onderwerpen elk jaar gezocht, waarbij wij voor de vulling van de maandbladen medewerking kregen van de afdeling Voorlichting van de KM, het NIMH en vele anderen.

Als graficus en bekend met alle facetten van het drukkerijgebeuren is, toen ik later wisselde van uitgeverij, het gehele traject van opmaak etc. van de kalender kunnen verzorgen. Eveneens van de verzending, verkoop etc.

Ook daardoor had ik contact met een vaste drukker van andere uitgaven van de uitgeverij, Publishers Services in Oss (Rudo Romeijnse). Hij kent ook speciaaldrukkerijen, zoals van een kalender. Dat wij vanaf 2015 ook de achterzijden van de maandbladen kunnen benutten. Een belangrijke uitbreiding, waardoor het onderwerp van de afbeeldingen op de voorzijde uitgebreid kunnen worden verdiept op de achterzijde.

Nu, na 10 jaren, vinden Ad de Kruijf en ik, het tijd worden de kalender over te dragen in andere handen. Wij zijn er trots op dat met de keuze van het thema van de kalender 2019, de Defensienota 2019, een eerste aanzet is gegeven aan gevarieerde indeling van de toekomstige kalenders.

Een nieuwe staf en dus een nieuw geluid.

Met dank aan Jan van der Kaauw die zich bereid verklaard heeft dit karwei vanaf de editie 2020 te zullen klaren en die zich van de medewerking van ons, waar nodig, verzekerd kan zijn.

November 2018

Harry Faber